Lisätietoa esiopetuksesta

Lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Vastuu lapsen osallistumisesta on huoltajalla.
Esiopetusta annetaan 700 tuntia vuodessa (n. 4 tuntia / päivä) ajalla 12.8.2021 – 31.5.2022.
Esiopetus on varhaiskasvatuksen hallinnoimaa ja noudattaa pääsääntöisesti koulujen työaikoja.

Mitä esiopetus on?

Esiopetus on opetuksen ja kasvatuksen kokonaisuus. Tavoitteena on edistää lapsen kasvua ja oppimista sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. Röllissä esiopetusta toteutetaan valtakunnallisen esiopetussuunnitelman perusteiden ja Mikkelin kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti.

Esiopetussuunnitelma on luettavissa Mikkelin kaupungin kotisivuilla www.mikkeli.fi

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Päiväkoti Röllin järjestämään esiopetukseen ilmoittaudutaan ajalla 14.12.2020-15.1.2021 päiväkodin omalla lomakkeella.

Esiopetuksen ilmoittautumislomake löytyy näiltä sivuilta Varhaiskasvatus ja esiopetus -valikosta.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Mikäli lapsenne ei käytä tällä hetkellä Röllin varhaiskasvatuspalveluja, haetaan lapselle esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta täyttämällä palvelusetelihakemus sekä palvelusopimus.

Mikäli lapsella on jo varhaiskasvatuspaikka jossakin Päiväkotiyhdistys Rölli ry:n toimintayksiköistä, pelkkä esiopetusilmoitus riittää. Tämän lisäksi voimassa oleva palvelusopimus päivitetään kevään 2021 aikana.

Täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään tulojen mukainen asiakasmaksu. Esiopetusaika on maksutonta.

Päätös lapselle osoitetusta esiopetuspaikasta ilmoitetaan 31.3.2021 mennessä.