Lisätietoa varhaiskasvatuksesta

Meille on tärkeää lapsuuden arvostaminen ja lapsen elämän kallisarvoiset vuodet ennen kouluikää. Toimintayksiköissä varhaiskasvatus on kokonaisvaltaista ja tavoitteellista. Lapsille tarjotaan säännöllisesti monipuolista kasvatusta, erilaisia elämyksiä ja toimintoja. Varhaiskasvatuksemme on kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jossa painottuu eheytetty pedagogiikka. Lue lisää toiminta-ajatuksestamme ja arvoistamme!

Toimintaa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan arjessa niin, että varhaiskasvatuslain mukaiset tavoitteet toteutuvat. Varhaiskasvatussuunnitelma on luettavissa Mikkelin kaupungin kotisivuilla www.mikkeli.fi