Lisätietoa esiopetuksesta

Hyvä 6-vuotiaan huoltaja!

Lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Vastuu lapsen osallistumisesta on huoltajalla.
Esiopetusta annetaan 700 tuntia vuodessa (n. 4 tuntia / päivä) ajalla 15.8.2017 – 31.5.2018.
Esiopetus on varhaiskasvatuksen hallinnoimaa ja noudattaa pääsääntöisesti koulujen työjärjestystä.

Mitä esiopetus on?

Esiopetus on opetuksen ja kasvatuksen kokonaisuus. Tavoitteena on edistää lapsen kehitystä ja oppimista sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. Röllissä esiopetusta toteutetaan esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ja sen mukaan laaditun Mikkelin opetussuunnitelman mukaisesti.

Esiopetussuunnitelma on luettavissa osoitteessa https://peda.net/mikkeli/varhaiskasvatus/eo

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Päiväkoti Röllin  järjestämään esiopetukseen ilmoittaudutaan ajalla päiväkodin omalla lomakkeella.  Ilmoittautumisaika ilmoitetaan myöhemmin.

Esiopetuksen ilmottautumislomake löytyy Röllin kotisivuilta.

Esiopetusta täydentävä päivähoito

Mikäli lapsenne ei käytä tällä hetkellä Röllin varhaiskasvatuspalveluja, haetaan lapselle esiopetusta täydentävää päivähoitoa täyttämällä palvelusetelihakemus sekä palvelusopimus.

Ohjeet hakemiseen löytyy Röllin kotisivuilta.

Mikäli lapsella on jo päivähoitopaikka jossakin Päiväkotiyhdistys Rölli ry:n toimintayksiköistä, pelkkä esiopetusilmoitus riittää. Tämän lisäksi voimassa oleva palvelusopimus päivitetään.

Päivähoidosta peritään tulojenmukainen asiakasmaksu.

Päätös lapselle osoitetusta esiopetuspaikasta ilmoitetaan maaliskuun loppuun mennessä.

Lisätietoja antaa päiväkodin johtaja Kirsi Väisänen