Päiväkotiyhdistys Rölli ry

  • Lapsilähtöinen päiväkotipolku 1-6-vuotiaille
  • Tavoitteellinen, suunnitelmallinen varhaiskasvatus ja esiopetus
  • Maukasta ja terveellistä ruokaa Röllin omasta keittiöstä
  • Turvalliset ja viihtyisät tilat, Röllin erikoisuutena sauna ja uima-allas
  • Työhönsä sitoutunut, aidosti välittävä henkilökunta
  • Oma varhaiskasvatuksen erityisopettaja tukena lapsen arjessa
  • Mielekäs-ohjelman palkitsema vetovoimainen työpaikka 2015
  • Yksityisen päiväkodin joustavat palvelut
  • Kodin ja päiväkodin monimuotoinen, luottamuksellinen yhteistyö
  • Monipuolista toimintaa järjestävä vanhempien kannatusyhdistys

Päiväkotiyhdistys Rölli ry tuottaa yksityisiä varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluja kolmessa erillisessä toimintayksikössä. Yhdistyksen toiminta alkoi tammikuussa 1991 ja perustamisesta lähtien Mikkelin kaupunki on tukenut ja valvonut toimintaamme yhtenä varhaiskasvatuspalveluiden vaihtoehtona.

Hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta vastaa ammattitaitoinen henkilökunta: lastentarhanopettajat, varhaiserityisopettaja, sosionomit ja lähihoitajat. Koulutetun henkilökuntamme tehtävänä on tarjota laadukasta varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Ruokahuollosta ja siisteydestä vastaavat emäntä, keittiöapulainen ja siistijä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on nimennyt Päiväkotiyhdistys Rölli ry:n vetovoimaiseksi työpaikaksi, jossa pidetään yllä ja edistetään henkilöstön terveyttä, turvallisuutta, työkykyä ja hyvinvointia sekä palvelun korkeaa laatua ja asiakastyytyväisyyttä. Tunnustus on myönnetty Röllille 7.12.2015 ainoana etelä-savolaisena yrityksenä ja ainoana päiväkotina Suomessa.